DARWİN
Charles Darwin  Güney sayı 34

TİNA MODOTTİ
Tina Modotti Güney sayı 6

ETHEL VE JULİUS ROSENBERG
Rosenberg’ler  Güney sayı 9

PLEHANOV
Plehanov’un sanat anlayışı Güney sayı 3

LUNAÇARSKİ
Lunaçarski’nin kültür ve sanat anlayışı üzerine… Güney sayı 2
Marksist eleştirinin görevleri Güney sayı 2
Marksist eleştirinin görevleri
Leninci yansıma teorisi ve sanat – 4

GEORG LUKÁCS
Lukács 1 Güney sayı 12
Lukács ve gerçekçilik tartışması Güney sayı 14

HELENE WEİGEL DOSYASI İÇİN
Helene Weigel için 1 Güney sayı 15
Helene Weigel için 2   Güney sayı 15

DOCUMENTA
Documenta 11 Güney sayı 22
Docu­men­ta’nın ta­ri­hi