Yılmaz Güney Ve Arkadaşları

(Devrimin Sorunları)
Bir Toplantı Tutanağı

1983 yılının 6-7 Şubat tarihlerinde, Yılmaz Güney ve çevresindeki bir grup devrimci, Paris’te iki gün boyunca Kürdistan-Türkiye devriminin temel sorunlarını demokratik bir ortamda tartışırlar. Elinizdeki kitap o toplantının tutanağıdır.

Toplantıya katılan devrimciler, daha önce Yılmaz Güney öncülüğünde yayınlanmış Güney, Yurtsever Devrimci Demokrat ve Demokrasi Bayrağı adlı dergilerdeki ve Ekim Birlik Yayınları’nın yayınladığı broşürlerdeki siyasi görüşleri esas alarak ve onları derinleştirerek bir örgüt platformunun hazırlanması görüşünde birleşirler.

Bu görevin üstesinden gelmek üzere bir Hazırlık Komitesi oluşturulur. Komite daha sonra kendini ve işleyişini tanımlayan “Hazırlık Komitesinin Görev, Sorumluluk ve Yetkileri Üzerine Bir Taslak Çalışması” başlıklı, dar çevrede dağıtılan bir metin yayınlar. Bildiğimiz kadarıyla bu belge otuz dört yıl aradan sonra ilk defa bu kitapta günışığına çıkmaktadır.

1982 yılında bu toplantıda tartışılan Kuzey Kürdistan-Türkiye devriminin temel sorunları nelerdir?

 • Devrimimiz sosyalist karakterli midir? Demokratik halk devrimi midir?
 • Faşizme karşı siyasi bir devrimin koşulları var mıdır?
 • Demokratik cumhuriyet programı neleri içermelidir?
 • İttifaklar politikamız nasıl olmalıdır?
 • Devrime önderlik edecek parti Kürdistan-Türkiye Birleşik Komünist Partisi mi yoksa Yurtsever Demokrat Parti midir?
 • Yurtsever Demokrat Parti’nin görevleri ve koşulları nelerdir?
 • Devrimimizin yolu silahlı mücadeleden mi geçmektedir?
 • Legal faaliyet mi, illegal örgütlenme mi esastır?
 • Devlet bütün kurumlarıyla yıkılıp yeniden mi yapılandırılacaktır?
 • Kürdistan sömürge midir? Örgütlenme ortak mıdır?
 • Uluslararası Komünist Hareket’e nasıl bakılmalıdır? Ortadoğu’daki gelişmeler ve örgütlenmeler nasıl değerlendirilmelidir?
 • Sovyetler’den sonra Çin’de sosyal emperyalist bir yolda mı ilerlemektedir?
 • Türkiye’nin yakın tarihine, Kemalizm’e nasıl bakılmalıdır?
 • Devrimci mücadelede kültürel mücadelenin yeri nedir?

Bütün bu ve benzeri sorulara toplantıya katılan devrimciler ve Yılmaz Güney cevaplar aramaktadır.

Belge kasete kaydedilmiş konuşma tutanağıdır. Tutanağı kasetten çözülmüş biçimiyle, konuşma diliyle, olduğu gibi yayınlıyoruz. Sadece kişisel bilgiler içeren bölümleri metinden çıkarttık. Okumayı kolaylaştırmak için ara başlıklar koyduk.

Tutanak o yıllardaki Yılmaz Güney ve çevresindeki devrimcilerin teorik birikimlerini özetliyor, devrimci kavgadaki azimlerini ortaya koyuyor. Bu birikimin dolaplarda kaybolmasını önleyip, okuyucuya sunmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.

Tutanakta Yılmaz Güney’in adı Sabri Yoldaş olarak geçmektedir.

Yılmaz Güney ülkelerimizde öncelikle sanatçılığı üzerinden tanınır. Fakat onun siyasi-komünist devrimciliği onun kişiliğinin ayrılmaz ve belirleyici parçasıdır. Bu kitapta yayınladığımız belge onun kişiliğinin bu yanının doğru tanınmasına katkıda bulunacaktır.

Bugün bizler, ülkelerimiz halkları yine karanlık bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemde geçmişteki devrimci birikimi sahiplenmek, ondan öğrenmek çok daha büyük önem kazanıyor

Aradan otuz dört yıl geçmiş olmasına rağmen tartışılan konularda emekçi yığınlarının ve Kürt ulusunun lehine bir çözüm henüz geliştirilememiştir. Yılmaz Güney’in toplantıda söylediği gibi: “Karamsar bir insanın devrimci olması mümkün değildir. Çünkü biz, esas olarak, gelişen bir sınıfı temsil ettiğimiz için, onun gerek ideolojisi gerek siyaseti, yani geleceği açısından, geleceği var olan bir sınıfı temsil ettiğimiz için birtakım zorlukları yenebiliyoruz. Bazı zorluklar vardır ki, normal bir insan onların karşısında ezilir. Biz onu bayağı geçiyoruz, hayatımızı koyuyoruz. En aşılmaz duvarları, en aşılmaz engelleri aşmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü biz, çöken bir sınıfı değil, gelişen, yarını olan bir sınıfı temsil ediyoruz; bu nedenle iyimseriz.”

Gece ne kadar zifiri karanlık olursa olsun, şafak sökecektir. Geçmişin deney ve birikimlerinden yararlanan günümüz devrimcileri türkümüzü yarım bırakmayacaklardır!..

Şubat 2017

 

1.Baskı: Mart 2017

286 sayfa

Fiyatı: 23.00 Lira

ISBN: 978-975-8286-29-4

GÜNEY KİTAPLIĞI