Amansız hastalığın aramızdan çekip aldığı, arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız; Selçuk Alp’i 20 Haziran’da uğurladık. Selçuk materyalistti. Materyalist gibi yaşadı ve materyalist gibi uğurlandı. 19 Haziran Salı günü sabaha doğru...

Devamını oku

Orhan Pamuk hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Aralık’ta gerçekleşti. Kimi Avrupalı temsilcilerin yanısıra Türkiye’den de insan hakları, demokrasi savunucuları Pamuk’u desteklemek için mahkeme salonunda yerlerini aldılar.  Türkiye’deki...

Devamını oku

Güney Dergisi'nin 51. sayısında yayınlanan öykü ve karikatüre dava açıldı Güney Dergisi'nin Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan 51. Sayısında yer alan MEHMET SÖĞÜTtarafından kaleme alınan “İnanılmaz Bir Direnişin 3 Günlük Hikayesi” başlıklı öyküde ve...

Devamını oku

Güney Dergisi’nin Düzenlediği “Türkiye’de Kültür ve Kültür Politikası” Konulu Konferans Yapıldı! Konferanstan notlar… Gü­ney Der­gi­si 9 Ey­lül’de İs­tan­bul’da 3. Kül­tür Kon­fe­ran­sı­nı dü­zen­le­di. Bu yıl­ki Kon­fe­ran­sın ko­nu­su “Tür­ki­ye’de kül­tür...

Devamını oku

Güney Dergisi'nin Düzenlediği 1. Kül­tür Kon­fe­ran­sı ba­şa­rıy­la ger­çek­leşti­ril­di! Gü­ney Der­gi­si 2-4 Ekim ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul’da bir Kül­tür Kon­fe­ran­sı dü­zen­le­di. Kon­fe­ran­sın iki ana ko­nu­su var­dı: “Han­gi kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz?” ve “Sov­yet­ler Bir­li­ği de­ne­yi­min­de öne...

Devamını oku
Page 3 of 9 1 2 3 4 9

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver