"Hayata ideolojik ve politik bakıyoruz" Mersin’in alternatif müzik grubu Aros kimdir, nedir, bütün merak edilenler… Onları Mersin sokaklarında ya da kenar mahallerde rahatça fark edebilirsiniz, onlar içimizden biri,...

Devamını oku

Dönüşüm Yayınevi Sahibi Saim Üstün: “Okur farklı düşüncelerin olduğunu görmeli!” Dö­nü­şüm Ya­yın­la­rı 1990 yı­lın­da ku­rul­du. Ya­yın si­ya­se­ti mark­sist-le­ni­nist ba­kış açı­sıy­la al­ter­na­tif si­ya­si dü­şün­ce­le­rin ya­yım­lan­ma­sı­na yö­ne­lik­tir. Bu si­ya­se­te kan ve­ren ulus­la­ra­ra­sı de­ne­yim­le­rin...

Devamını oku

“Dünyanın görsel tarihini yazıyoruz…” Gü­ney: Fo­toğ­raf­çı­lı­ğa ne­den ve na­sıl baş­la­dı­ğı­nı­zı siz­den öğ­ren­mek is­ti­yo­ruz. Ara Gü­ler: As­lın­da her­kes zan­ne­di­yor ­ki ben bir­den­bi­re fo­toğ­ra­fa baş­la­dım. Hal­bu­ki ben bir­den­bi­re fo­toğ­ra­fa baş­la­ma­dım....

Devamını oku

“Anneannem”in yazarı Fethiye Çetin: “Tarihimizle yüzleşip onunla barışabileceğimiz günlere...”   Güney: Öncelikle kendinizi okuyucularımıza tanıtır mısınız? Fethiye Çetin: Tabii. Elazığ/Maden doğumluyum. Mesleğim avukatlık. Halen bu mesleğimi devam ettiriyorum. Fakat bir...

Devamını oku
Page 2 of 2 1 2

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver