Ben mi yanlış anladım?   Nefes, son dönemde gördüğüm, birbirine taban tabana zıt yorumların konusu olan, ilginç bir film. | Nefes: Vatan Sağolsun (Türkiye 2008-2009) Yönetmen: Levent Semerci Senaryo: Levent...

Devamını oku

Berlin Film Festivali sonuçları ve “Mayıs Sıkıntısı” üzerine Ber­lin Film Fes­ti­va­li (Ber­li­na­le) 9-20 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da, ye­ni me­kâ­nın­da ya­pıl­dı. Ber­li­na­le bu kez, bun­dan 10 yıl ön­ce Ba­tı Ber­lin...

Devamını oku

Matrix tamamlandı...(mı?!) İlk bölümü 1999'un sonunda vizyona giren Matrix'in ikinci ve üçüncü bölümleri kısa aralıklarla 2003 sinema sezonunda gösterildi, gösteriliyor. Yapımcıları tarafından en başından itibaren bir üçleme olarak...

Devamını oku

Bu yıl Berlinale’de en büyük ödül olan Altın Ayı ödülünü Türkiye kökenli Fatih Akın’ın yönetmenliğini yaptığı, başrolünü Türk oyuncuları Sibel Kekilli ile Birol Ünal’ın yaptığı “Gegen die Wand”...

Devamını oku

Bu dö­nem­de bi­ri iyi, di­ğe­ri kö­tü iki pro­pa­gan­da fil­mi gör­düm. İyi pro­pa­gan­da fil­mi, ver­mek is­te­di­ği me­sa­jı ka­ba­ca, ade­ta ka­fa­ya kaz­ma ile vu­ra­rak yer­leş­ti­re­ce­ği­ni sa­nan, slo­gan­cı, “ben bir pro­pa­gan­da...

Devamını oku

ABD sa­vaş­ta. ABD sa­vaş­ta ol­du­ğun­da ya da sa­va­şa ha­zır­lan­dı­ğın­da, ABD’nin si­ne­ma sa­na­yi­inin mer­ke­zi de ta­bii sa­vaş­ta ola­cak­tır, ya da sa­vaş ha­zır­lı­ğı için “yurt­se­ver­lik” gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­re­cek­tir. ABD 11 Ey­lül...

Devamını oku

Niha­yet Yıl­maz Gü­ney Si­ne­ma­sı­na La­yık Bir Film… Gü­ne­şe Yol­cu­luk   Eser Ve Reji: Yeşim UstaoğLu Kamera: Jacek Petryckı Kamera Yönetimi: Jacek Zaleskı Reji Ve Kamera Asistanı: Ayşe Durmaz Ses: Frederıc Helm, Chrıstıan Götz...

Devamını oku

En Yeni Bilim Kurgu Filmleri Neyi Gösteriyor? Burjuvazinin gelecek için olumlu bir düşü yok... Gelecek Karanlık, Korkunç; Gelecek Yok! Yirminci yüzyılı geride bıraktık. Geçen yıl dünya sinemasının (siz...

Devamını oku
Page 2 of 4 1 2 3 4

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver