‘Gü­ne­şe Yol­cu­luk’tan son­ra yi­ne Kürt so­ru­nu­nu te­mel alan bir film­le kar­şı kar­şı­ya­yız: ‘Ax’. Do­ğaldır ki; ulu­sal mü­ca­de­le­nin yük­sel­me­si­ne ve önem­li bir top­lum­sal ol­gu ha­li­ne gel­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak, bu...

Devamını oku

David Cronenberg’ten şiddet üzerine… David Cronenberg sanallıkla-gerçeklik, teknikle-insan, görüntü ile varlık arasındaki ilişki ve sınırları oldukça karmaşık kurgulu öykülerle sorgulayan bir dizi filmin Kanadalı yönetmeni. Son olarak sanırım...

Devamını oku
Page 4 of 4 1 3 4

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver