Göndereceğiniz Yazılar Hakkında

Merhaba.

Dergimize gelen sorulardan ve gönderilen ürünlerde yaşadığımız sorunlardan dolayı aşağıdaki açıklamaları yapmayı gerekli bulduk.

Lütfen ürünlerinizi buradaki açıklamalara göre gönderiniz.

Ürün Gönderme Kuralları:

*Sitemiz üzerinden yazı gönderilemiyor. İletişim Formu kullanılarak gönderilen ürünler ise değerlendirmeye alınmayabilir.

*Ürünlerinizi;guneydergisiistanbul@gmail.com adresine göndermelisiniz. Ayrıca posta vb. kanalıyla göndermenize gerek yoktur.

*Ürünlerinizi mail ekinde “Word” dosyası olarak ve “.doc” formatında gönderirseniz işimizi kolaylaştırmış olursunuz. Mesaj bölümüne yazdığınız yazı, şiir vb.lerinin formatı bozulduğundan, okunamayabilir.

*Yeni sayıda değerlendirilmesi için ürünlerinizi yeni sayının çıkış periyoduna en az 3 hafta kala göndermelisiniz. Bu süreden sonra gönderilen ürünler bir sonraki sayı için ayrılır.

Yayın İlkelerimiz:

*Dergimize isteyen herkes makale, deneme, eleştiri, kültür-sanat haberi, şiir, öykü, kitap veya film tanıtımı-eleştirisi, sinema yazıları, karikatür vb. ürün gönderebilir.

*Dergimiz ırkçı, milliyetçi, erkek şovenisti, gerici, faşist ve seksist olmayan ürünlere açıktır.

*Dergimizde yayınlanan ürünlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

*Dergiye gönderilen ürünler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer yayımlanmış bir ürün gönderiliyorsa bu mutlaka belirtilmelidir. Okurlarımızdan gelen yazıların uzunluğu dergi formatında 5 sayfayı geçmemelidir.

*Gönderilen tüm ürünler yayın kurulumuz tarafından değerlendirilir.

*Gönderilen ürünlerde alıntı varsa mutlaka kaynak belirtilmelidir. Alıntı olduğu belirlenen ve kaynak gösterilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmaz.

*Dergimizde yayınlanan tüm ürünler kaynak gösterilerek bir başka yayında vb. yerlerde yayınlanabilir.

*Yayınlanan ürünler için telif ücreti ödenmez.

*İki sayı üst üste yayınlanmayan (gönderildikten 6 ay sonra) veya yayınlanmayacağı bilgisi verilen ürünler bir başka yayın organına gönderilebilir. Yayımlanmayan ürünler yazarına geri gönderilmeyecektir.

*Dergimizle birlikte bir başka yayın organına gönderilen ve gönderildiği anlaşılan ürünleri değerlendirmeye almıyoruz. (Toplu mailler vb.)

*Ürün sahipleri ürün başlığının sağ altına mutlaka isimlerini ve eğer isterlerse mail adreslerini yazmalıdırlar.

*Ürün sahibinin kısa edebi özgeçmişini, adres ve telefon numaralarını yazması zorunlu değildir ancak yararlı olur.

*Gönderilen ürünlerde imla kurallarına azami derecede dikkat edilmelidir. Yazım yanlışlarının çok fazla olduğu ürünler değerlendirme dışı kalabilir.

Yazım Kuralları Önerileri:

*Gönderilen ürünler A4 formatına 10-12 punto, “Arial” veya “Times New Roman” karakteri ile yazılmalıdır.

*Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir. Paragraf ve kelime aralarında veya satır başlarında gereksiz yere fazla ara verilmemelidir. Satır başları ara çubuğu ile değil, satır başı işlemi ile yapılmalıdır.

*Ana başlıklar 10-12 punto (koyu-bold) yazılmalıdır.

*Konu başlıklarından önce ve sonra bir ara bırakılmalıdır.

*Tablo, şekil, resim, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilmelidir. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.

*Yazılarda bulunan alıntılar üstten çift tırnak (“…”) içerisinde ve sağa yatık(italik) olarak gösterilmelidir.

*Alıntı sonunda dipnot numarası ve bu numaralara göre dipnotlar yazının sonuna eklenmelidir. (1) Dipnotlar yazı puntosundan 2 punto daha küçük olmalıdır.

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver