Biri Bi­zi Gö­zet­li­yor…Ora­da Ne­ler Olu­yor? Bir ya­rış­ma ti­pi… “Big Brot­her”, “Girls­camp”, “Ho­use of Lo­ve”, “to club”, “In­sel­du­ell”, “Ex­pe­di­ti­on Ro­bin­son”, “Bus”, “Loft Story”… gi­bi fark­lı isim­ler­le, ki­mi nü­ans fark­lı­lık­la­rıy­la...

Devamını oku

Bu ya­zı­da yu­kar­ıda­ki baş­lı­ğa uy­gun ola­rak bu üç “D”yi içi­çe ele alıp in­ce­le­me­ye ça­ba sarf ede­ce­ğim. 17-18 Ağus­tos 1999’dan bu­gü­ne ka­dar bu üç “D” ile il­gi­li ola­rak çok...

Devamını oku

Uzun süredir hakkında yazmak, tanıtmak istiyordum fotoğrafçılığın büyük kadın ustası Gisèle Freund'u... Bir türlü olmadı. Mart'ın sonunda kendisini öncelikle bir 'zanaatçı' olarak adlandıran kameralı sosyologun ölüm haberi geldi....

Devamını oku

Edebiyatın söze ait tarihi insanın yaşı kadar eskidir. Edebiyat insanın düşünce alış verişi ve entelektüel birikiminin bir alanıdır. https://guneykultursanat.org/wp-content/uploads/pdf/abhaz_edebiyati.pdf Kup valtrex bez recepty

Devamını oku
Page 1 of 7 1 2 7

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver