Bir Tarih Çarpıtıcılığı Örneği: “Şu Çılgın Türkler” Hakim sınıflar arasında, iktidar mücadelesi her alanda boyutlanarak sürüyor. Özel sermayeli işbirlikçi büyük burjuvazinin çıkarlarını savunan ve burjuvazinin bu kesiminin desteğini...

Devamını oku

Lanetlenmiş bir halkın romanı: “Musa Dağ’da Kırk Gün” TC’nin üstünde bir hayalet dolaşıyor: “Ermeni Soykırımı” hayaleti… Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yılın Nisan ayında ve özellikle 24’üne yaklaştıkça büyük...

Devamını oku

“Metal Fırtına” Ya da Antiemperyalizm Maskeli Türk Şovenisti Kampanya Biri 1969 (Orkun Uçar), diğeri 1975 (Burak Turna) doğumlu henüz genç sayılabilecek iki yazar. Kısa biyografilerinde her ikisinin de...

Devamını oku

Sözde Yargının Kıskacında Ekim 2010 tarihinde Belge Yayınları tarafından bir kitap yayınlandı. Kitabın yazarı Mehmet Desde. Mehmet Desde, kitabın önsözünde şöyle yazmaktadır: “Bu kitap, Türkiye’de hukukun nasıl işlediğini, en...

Devamını oku

İnter Yayınevi Sahibi Ali Yavuz Çengeloğlu: “Sis­tem oku­mak­tan uzak­laş­tır­ma­yı amaç­la­mış­tır!” GÜNEY: İn­ter Ya­yın­la­rı ne za­man ku­rul­du ve ya­yın an­la­yı­şı ne­dir? ALİ YA­VUZ ÇEN­GE­LOĞ­LU: Ya­yı­ne­vi­miz 1 Ni­san 1988 ta­ri­hin­de,...

Devamını oku
Page 1 of 2 1 2

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver