Hakkımızda

GÜNEY; kültür, sanat, edebiyat alanında sosyalist düşünceleri işçilere-emekçilere taşımak hedefiyle yayın hayatına başlıyor. Elinizdeki dergi bizim ilk sayımız olmakla birlikte GÜNEY, yeni yayınlanmaya başlayan bir dergi olarak görülmemeli…

1993-97 tarihleri arasında yurtdışında yayınlanan “GÜNEY Kültür – Sanat – Edebiyat” isimli derginin isim, görev ve hedeflerini üzerlenerek yayın hayatına başlıyoruz. “GÜNEY Kültür – Sanat – Edebiyat” dergisinin bugüne kadar çıkan 14 sayısının mirasçılarıyız. Bu derginin özellikle 10. – 14. sayılarında bir dizi önemli araştırma yayınlandı (yapılan araştırma ve incelemelerden bazılarının başlığını vermek istiyoruz: “Hangi kültür mirasına sahip çıkıyoruz?”,  “Sovyetler Birliği deneyiminde öne çıkan bazı noktalar”, “Ulusal Kültür”, “Parti örgütü ve parti yazını”… İlgi duyan okurlarımız, söz konusu dergileri edinmek için, bu sayımızın ön kapak içinde yer alan “Güney Vakfı Destek Demeği” adresine başvurabilirler). Biz “GÜNEY Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi”nin ismini olduğu gibi, bu derginin sayılarında yer alan doğru görüşleri derinleştirme-yetkinleştirme görevini de devralıyoruz.

***

Sınıflı toplumlarda kültür ve sanatın, sınıf savaşımının en yoğun yaşandığı alanlardan birisi olduğu açıktır. Biz bu savaşımda tarafsız değiliz. Bu mücadelede Güney’in yeri, burjuvaziye karşı, işçi sınıfı ve ezilenlerin yanıdır.

GÜNEY, işçi sınıfının ve emekçilerin sınıfsız-sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesinde kültür ve sanat alanını bir cephe olarak kavrıyor ve bu ilk sayısıyla mücadelede yerini alıyor… Güney’in, bu mücadelede en büyük silahı, işçi sınıfına ve ezilenlere kurtuluşun yolunu gösteren sosyalist dünya görüşüdür.

Kültür, sanat ve edebiyat alanındaki mücadelenin iki yanına dikkat çeken GÜNEY, bir yandan kültür ve sanat alanında burjuva bakış açışını, uygulamalarını, etkilerini görüp gösterme, hakim sınıfların bu alandaki saldırılarına karşı mücadele etme; diğer yandan özlemini çektiğimiz sosyalist toplumun kültürünün-sanatının temel noktalarını kitlelere götürme, sosyalizmin bu alandaki kazanımlarını savunma, geliştirip güçlendirme ve geleceğe taşıma görevlerini yerine getirmeye çalışacaktır. GÜNEY, proleter kültürün propagandasını yapmayı temel çıkış noktası alacaktır.
GÜNEY bir kültür, sanat ve edebiyat dergisidir. Fakat O; herhangi bir sanat eserinin veya kültür olayının sanatsal yönü üzerine detaylı ve derinlemesine tahliller, araştırmalar, incelemelerden çok; sanat eserlerinin veya kültürel olayların / olguların toplumsal yönü üzerinde durmayı hedefliyor.

***

GÜNEY; yazar ve çizerlerimizin, okurlarımızın duyarlılığı; birlik ve dayanışmasıyla gelişip güçlenecek; üzerlendiği görevleri yerine getirebilecektir. Bu yüzden dergimize emeği geçen, okuyan, dağıtan herkesten duyarlılık ve özveri bekliyoruz.
Dergimizin kapıları; gönderilen yazılar veya eserler ırkçı, milliyetçi, erkek şovenisti, gerici, faşist içeriğe sahip olmama şartıyla herkese açıktır. Yazı ve eserlerinizle dergimize katkılarınızı bekliyoruz. Her okurumuzun, aynı zamanda dergimizin aktif birer dağıtımcısı olmasını talep ediyoruz.
Kültür, sanat ve edebiyat cephesinde Güney’i, güçlü bir mevzi haline getirmek için elele!

Çıkarken (Sayı 1, 1997)

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver