Ay: Aralık 2017

Yıldız Savaşları / Star Wars

Burjuvazinin İnsanlığın Geleceğine İlişkin “Ütopyası”: En yüksek teknikle feodalizm ve barbarlık! - Anuş Pazarcıyan ‘Yıldız Savaşları’nın Dönüşü Yıldız Savaşları Birinci Öykü: ...

Zeyno – Aşık İhsani

Zeyno KÂRÊR (BİNGÖL) Bingöl dağlarında ilk sosyalist Zeyno’yu kaç bilenimiz var Türkiye’de? 1977’de Muş’lu gençlerden duymuş olmasaydım ben de bilmemiş ...

Zenginlerimiz utansın

İlk sos­yal uya­nış An­ka­ra’da as­ker­dim. Bir gün bö­lük ye­mek­ha­ne­sin­de bu­la­şı­ğa ver­di­ler be­ni. Bir yan­dan ye­mek kap­la­rı­nı yı­kar­ken, bir yan­dan ka­zan­lar­da­ki ...

A. Z. Çelik’in Yazısı Hakkında…

Sos­ya­list ger­çek­çi­lik bir bi­çim de­ğil, bir tu­tum­dur! Gü­ney der­gi­si­nin 5. sa­yı­sın­da ya­yın­la­dı­ğı­mız ‘Han­gi Kül­tür Mi­ra­sı­na Sa­hip Çı­kı­yo­ruz’ dos­ya­sı bağ­la­mın­da çe­şit­li ...

Yüzüklerin Efendisi

2004 Oscarının efendisi Üç yıldır, yıl sonunda gişe rekorlarına abone olan Yüzüklerin Efendisi’nin III. ve son bölümü, bundan önceki iki bölüm ...

Yuuz pin

Dostluk başka bir şey. En güzel yanı ise, dostlarınızdan hayatın getirdiği zorunluluklar nedeni ile ne kadar uzak kalırsanız kalın tekrar ...

Page 1 of 22 1 2 22

Kategoriler